Chuyên mục: In catalogue

in catalogue số lượng ít sử dụng vào mục đích gì

Catalogue là một ấn phẩm bán hàng của doanh nghiệp quảng cáo  nhiều sản phẩm khấc nhau trên mộ cuốn. in catalogue số lượng ít còn được biết đến là một sản phẩm dịch vụ quảng cáo được in ấn trên chất liệu giấy nhưng còn có nhiều cách khác để sử dụng loại catalogue này. in catalogue