Các loại giấy in sử dụng nhiều nhất trong quá trình in Offset

Các mẫu in Offset chính là những sản phẩm in ấn được các doanh nghiệp lớn điển hình như google sử dụng với mục đích giới thiệu sản phẩm mà doanh nghiệp đó sản  xuất, kinh doanh. Vậy đối với các sản phẩm in ấn Offset thì các loại giấy in sử dụng nhiều nhất