Quá trình chăn nuôi heo để lấy thịt luôn tạo ra một lượng nước khá lớn từ giai đoạn tạo giống đên giai đoạn phát triển. Cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh hiệu quả đạt qui chuẩn trước khi xả thải ra khu vực, để tránh gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến công tác chăn nuôi cũng như môi trường sống xung quanh.

mo hinh xu ly nuoc thai chan nuoi heo

 

Cách xử lý nước thải chăn nuôi bằng hầm biogas

Nước thải đươc gom về túi Biogas, tại dây quá trình lên men kị khí diễn ra, các vi sinh vật kị khí sử dụng hàm lượng hữu cơ dồi dào trong nước thải để sinh trưởng và phát triển, sản phẩm của quá trình trên là khí CH4 và CO2 và các khí khác như H2S với hàm lượng nhỏ.
Chất lượng biogas sinh ra cũng như quá trình lên men kị khí phụ thuộc nhiều điều kiện khác nhau như thành phần nước thải, pH, nhiệt độ. Thông thường hàm lượng metan chiếm từ 70 – 90 % nước thải chăn nuôi. Hỗn hợp khí biogas này sinh ra bay lên phía trên trên bể và được thu bằng hệ thống ống thu khí phía trên nắp túi. Có thể sử dụng lượng khí này làm chất đốt sinh hoạt.
Sau đó nước thải từ hầm biogas được bơm qua bể Anoxic để xử lý hàm lượng Nito và Photpho.Tại bể Anoxic diễn ra quá trình thiếu khí.
Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau:
Trong môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn này sẻ khử Nitrat (NO3-) và Nitrit (NO2-) theo chuỗi chuyển hóa:
NO3- → NO2- → N2O → N2↑
Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài.

xu ly nuoc thai chan nuoi heo

Quá trình Photphorit hóa

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa các hợp chất hữu cơ chứa photpho thành các hợp chất mới không chứa photpho dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí.
Tại bể Anoxic bố trí máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi. Để tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển thì người ta sử dụng náy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nước. Ngoài ra, tại bể Anoxic lắp đặt thêm hệ thống đệm sinh học để tăng hiệu quả xử lý và làm nơi trú ngụ cho hệ vi sinh vật thiếu khí, hệ vi sinh vật thiếu khí bám dính vào bề mặt vật liệu đệm sinh học để sinh trưởng và phát triển.
Sau quá trình thiếu khí ở bể Anoxic, bắt đầu quá trình xử lý hiếu khí, xử lý hàm lượng BOD, COD bằng cách bơm nước thải vào bể Aerotank. Do hệ thống cung cấp khí được lắp đặt phía dưới đáy bể thì trong điều kiện thiếu khí các vi sinh vật hiếu khí dùng các chất hữu cơ làm thức ăn để tăng trưởng, phát triển, tạo ra lượng bùn, sinh khối mới.

cong nghe xu ly nuoc thai chan nuoi heo

xu ly nuoc thai

Mời bà con tìm hiểu về hầm biogas composite cải tiến bvc cho gia đình