Nơi đâu cung cấp dịch vụ hải quan uy tín?

Nơi đâu cung cấp dịch vụ hải quan uy tín?

Nếu bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực hàng hóa xuất nhập khẩu đều biết đến quy trình xuất nhập khẩu và khai báo thủ tục hải quan khó khăn đến mức nào. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có nhân sự lớn cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Không những thế quy trình...
Làm thế nào để kê khai thủ tục hải quan điện tử?

Làm thế nào để kê khai thủ tục hải quan điện tử?

Trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa thì giai đoạn kê khai thủ tục hải quan là hết sức cần thiết và không còn xa lại gì đối với các doanh nghiệp này. Ngày nay thủ tục hải quan truyền thông đã lỗi thời và thay thế vào đó là thủ tục hải quan điện tử được hoạt động...